• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

بيمه های طرف قرارداد

كلينيك فوق تخصصی نوين ديدگان با كليه بيمه های ذكر شده، جهت بستری و سرپایی طرف قرار داد می باشد

بیمه بانک صادرات ایران

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک سپه

بیمه بانک سپه

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک ملت

بیمه بانک ملت

بیمه ایران

بیمه البرز

بیمه بانک توسعه صادرات

بیمه بانک تجارت

بیمه سلامت

بیمه سلامت

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه دانا

بیمه تعاون

بیمه تجارت نو

بیمه پارسیان

بیمه آسیا

بیمه آرمان

بیمه کمک رسان SOS

بیمه کارآفرین

بیمه سینا

بیمه سرمد

بیمه سامان

بیمه رازی

بیمه نوین

بیمه میهن

بیمه ملت

بیمه معلم

بیمه ما

بیمه کوثر

بیمه مرکز بهداشت صدا و سیما

بیمه معلم

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه سازمان نیروهای مسلح