مسیر های دسترسی

از طريق مترو :‌  خط 3 مترو – ايستگاه ميرزاي شيرازي

اتوبوس : خط ويژه راه آهن – پايانه شهيد افشار ( پايانه تجريش ) – ايستگاه بهشتي