• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

مسیر های دسترسی

از طريق مترو :‌  خط 3 مترو – ايستگاه ميرزاي شيرازي

اتوبوس : خط ويژه راه آهن – پايانه شهيد افشار ( پايانه تجريش ) – ايستگاه بهشتي