راهنمای طبقات

راهنمای طبقات نوین دیدگان

طبقه 7

Operating Rooms

Recovery

اتاق های عمل

ریکاوری

طبقه 6

Excimer Operating Rooms

(LASIK – LASEK)

اتاق های عمل اگزایمر

(لیزیک – لازیک)

طبقه 5

Patient Ward

International Patient Dep.

بخش بستری

بیماران بین الملل

طبقه 4

Specialized Eye Clinic

ENT Clinic

Para Clinic

درمانگاه های تخصصی چشم

درمانگاه گوش ، حلق و بینی

پاراکلینیک

طبقه 3

Manager

Board of Directors

Administrative and Financial

مدیریت

هیئت مدیره

اداری مالی

طبقه 2

Skin & Hair

Skin Lasers

پوست و مو

لیزر های پوست

طبقه 1

Labratory – CSR

آزمایشگاه – سی اس آر

همکف

Reception – Cash

Discharge – Drugstore

Medical Doc. – Archive

Optic Gallery – Coffee Shop

Consulting – Optometry

پذیرش – صندوق

ترخیص -داروخانه

مدارک پزشکی – آرشیو

عینک سازی – کافی شاپ

مشاوره متخصص داخلی – اپتومتری