• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

چشم

در این کلینیک پیشرفته ترین امکانات تشخیصی و درمانی به کار گرفته شده اند تا چشم پزشکان متخصص بتوانند خدمات تشخیصی و درمانی کاملی را عرضه نمایند.