• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

ترخیص بیماران بستری

  • امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  • تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  • ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه توسط منشی بخش ها
  • انتقال پرونده به واحد حسابداري توسط منشی
  • تحویل پرونده به صندوق جهت تسویه حساب
  • تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار