تبريك به مناسبت روز زن en

تبريك به مناسبت روز زن en

باران گرفت و سینه پر از عطر یار شد بلبل غزل سرود و چمن بیقرار شد پیچید در طبیعت دنیای خاکیان عطر تبسم تو و نامش بهار شد كلينيك فوق تخصصي نوين ديدگان، فرارسیدن میلاد فرخنده و با سعادت حضرت […]