• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

پذیرش:

مراجعین محترم ضمن آرزوی سلامتی، جهت بستری ارائه اصل و كپی كارت ملی و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعی و يا خدمات درمانی) الزامی است. بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.