• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

جراحی لنزکتومی

آب مروارید چیست؟

آب مروارید یعنی ایجاد هرنوع کدورتی در عدسی چشم. بصورت طبیعی در داخل چشم درپشت عنبیه، عدسی شفافی قرار دارد که به متمرکز کردن شعاعهای نورانی بر روی شبکیه کمک میکند. از جمله علل پیدایش کدورت در عدسی، تغییر در ساختار پروتئینهای آن میباشد که میتواند بصورت مادرزادی یا در اثر ضربه، مصرف بعضی از داروها و سموم، قرار گیری در معرض تشعشعات، ابتلا به بیماری قند و از همه مهمتر بعلت تغییرات سنی اتفاق بیفتد.

علائم ابتلا به آب مروارید:

– تاری آرام و تدریجی دید در طی مدت چندین ماه در یک یا هر دو چشم

– تاری دید در شرایط نوری کم مخصوصا در هنگام غروب

– پخش نور بخصوص در هنگام رانندگی در شب در گذرگاههای دو طرفه

– تغییر در دید رنگ بخصوص در رنگ آبی

– دو بینی در یك چشم و یا سایه دار دیدن

– تغییرات مكرر نمره عینك

آب مروارید مادرزادی (نوزادی):

آب مروارید نوزادی نوعی بیماری است که نوزاد در ابتدای تولد، مبتلا به کدورت عدسی چشم میباشد. علت این کدورت، بیماریها و آسیبهای هنگام بارداری، عفونتهای دوران بارداری، ناهنجاریهای تکاملی و علل ناشناخته دیگر میباشد.
مهم ترین موضوع در آب مروارید نوزادی تشخیص به موقع و درمان آن میباشد. اگر به موقع تشخیص و درمان در آن انجام نشود باعث آسیبهای غیر قابل برگشت به بینایی و تنبلی چشم میگردد.

روش درمان آب مروارید مادرزادی (نوزادی):

روش درمان کدورت عدسی نوزادان، نوعی جراحی بوده که به روش جراحی لنزکتومی انجام میگردد. در این روش برشی کوچک در قرنیه بیمار ایجاد شده و با توجه به اینکه عدسی نوزاد نرم میباشد به راحتی به روش آسپیراسیون لنز خارج میگردد. در جراحی آب مروارید نوزادان کپسول خلفی نیز جهت پیشگیری کدورت بعدی باز میگردد. در نوزادان لنز داخل چشمی در این مرحله کار گذاشته نمیشود و بعد از عمل جراحی جهت پیشگیری از تنبلی چشم، برای نوزاد عینک تجویز میگردد. کارگذاری لنز داخل چشمی معمولأ پس از دو سالگی انجام میگردد .