• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

برنامه کلینیک گوش و حلق و بینی

ساعت حضور8 الي 1010 الي 1212 الي 1414 الي 16
شنبهدكتر افشار
يكشنبهدكتر صادقي

دوشنبهدكتر خاكباز
سه شنبهدكتر صادقي
چهارشنبهدكتر كمالي
پنج شنبهدكتر فره وش