• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

برنامه کلینیک چشم

ساعت حضور8:30 الي 10:3010:30 الي 12:3013:30الي 15:3015:30الي 17:30
شنبهدكتر فخار
دكتر سلامت راد
دكتر مدني
دكتر سلامت راد
یکشنبهدكتر مافي
دكتر محمودي
دكتر قدوسي
خانم دكتر رحيمي
دكتر آقايي
دوشنبهدكتر فخار
دكتر سلامت راد
دكتر عميدي راد
دكتر طباطبايي
دكتر مدنيدكتر مرسلي
سه شنبهدكتر محمودي
دكتر خياباني
دكتر هاشميان
دكتر كشتكار جعفري
خانم دكتر كريمي
چهارشنبهدكتر رجبي
دكتر سلامت راد
دكتركسايي
دكتر شهبازي
دكتر فرزاد محمدي
پنجشنبهدكتر شهبازي
دكتر بوجاري
دكتر مدني