کلینیک فوق تخصصی نوین دیدگان

چشم، پوست، گوش و حلق و بینی

برنامه پزشکان پوست

 

 

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

1

چهارشنبه

1

3

98

دكتر فارسي

دكتر فريدني

16

يك شنبه

19

3

98

دكتر مسعودي

دكتر طباطبائي

2

پنجشنبه

2

3

98

دكتر داوودي

-

17

دوشنبه

20

3

98

دكتر شهسواري

دكتر اخياني

3

شنبه

4

3

98

دكتر ساكت

-

18

سه شنبه

21

3

98

دكتر وكيل

دكتر حلاجي

4

يك شنبه

5

3

98

تعطيل

تعطيل

19

چهارشنبه

22

3

98

دكتر ماندگار

دكتر عاطفي

5

دوشنبه

6

3

98

دكتر شربياني

دكتر اخياني

20

پنجشنبه

23

3

98

دكتر ميرشمس

-

6

سه شنبه

7

3

98

دكتر نجفيان

دكتر وليخاني

21

شنبه

25

3

98

دكتر احساني

-

7

چهارشنبه

8

3

98

دكتر قادري

دكتر مسيبي

22

يك شنبه

26

3

98

دكتر صادقيان

دكترگستري

8

پنجشنبه

9

3

98

دكتر شهيدي

-

23

دوشنبه

27

3

98

دكتر رضائي

دكتر اخياني

9

شنبه

11

3

98

دكتر احساني

-

24

سه شنبه

28

3

98

دكتررباني

دكتر نصيري

10

يك شنبه

12

3

98

دكتر صدرزاده

دكتر برزگري

25

چهارشنبه

29

3

98

دكتر موذن زاده

دكتر فريدني

11

دوشنبه

13

3

98

دكتر نيكزاد

دكتر اخياني

26

پنجشنبه

30

3

98

دكتر داوودي

-

12

سه شنبه

14

3

98

تعطيل

تعطيل

27

 

 

 

 

 

 

13

چهارشنبه

15

3

98

تعطيل

تعطيل

28

 

 

 

 

 

 

14

پنجشنبه

16

3

98

تعطيل

تعطيل

29

 

 

 

 

 

 

15

شنبه

18

3

98

دكترساكت

-

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک نوین دیدگان می باشد.