کلینیک فوق تخصصی نوین دیدگان

چشم، پوست، گوش و حلق و بینی

برنامه پزشکان پوست

 

 

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

1

شنبه

1

10

97

دكتر احساني

-

16

سه شنبه

18

10

97

دكتر رباني

دكتر حلاجي

2

يكشنبه

2

10

97

دكتر مسعودي

دكتر گستري

17

چهارشنبه

19

10

97

دكتر فارسي

دكتر فريدني

3

دوشنبه

3

10

97

دكتر نيكزاد

دكتر اخياني

18

پنجشنبه

20

10

97

دكتر ميرشمس

-

4

سه شنبه

4

10

97

دكتر نجفيان

دكتر نصيري

19

شنبه

22

10

96

دكتر ساكت

-

5

چهارشنبه

5

10

97

دكتر ماندگار

دكتر مسيبي

20

يكشنبه

23

10

97

دكتر مسعودي

دكتر طباطبائي

6

پنجشنبه

6

10

97

دكتر شايسته مهر

-

21

دوشنبه

24

10

97

دكتر شربياني

دكتر اخياني

7

شنبه

8

10

97

دكتر ساكت

-

22

سه شنبه

25

10

97

دكتر ملك زاد

دكتر نصيري

8

يكشنبه

9

10

97

دكتر صادقيان

دكتر زرانداز باقري

23

چهارشنبه

26

10

97

دكتر قادري

دكتر مسيبي

9

دوشنبه

10

10

97

دكتر شهسواري

دكتر اخياني

24

پنجشنبه

27

10

97

دكتر داوودي

-

10

سه شنبه

11

10

97

دكتر وكيل

دكتر وليخاني

25

شنبه

29

10

97

دكتر احساني

-

11

چهارشنبه

12

10

97

دكتر موذن زاده

دكتر عاطفي

26

يكشنبه

30

10

97

دكتر صادقيان

دكتر گستري

12

پنجشنبه

13

10

97

دكترشهيدي

-

27

 

 

 

 

 

 

13

شنبه

15

10

97

دكتر احساني

-

28

 

 

 

 

 

 

14

يكشنبه

16

10

97

دكتر صدرزاده

دكتر برزگري

29

 

 

 

 

 

 

15

دوشنبه

17

10

97

دكتر رضائي

دكتراخياني

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک نوین دیدگان می باشد.