روش‌هاي گوناگون برای درمان عیوب انکساری

لازك يا PRK

 به طور تقريبي 40 درصد بيماران از اين روش استفاده مي كنند و اکثر بیماران به‌جز موارد با شماره مثبت می‌توانند از این روش بهره ببرند

دوران نقاهت 1 تا 2 هفته ميباشد و بهبود نهايي ديد تا شش ماه ، مناسب براي افراد داراي نازكي قرنيه .

 

فمتوليزيك

به طور تقريبي 40 درصد بيماران از اين روش استفاده مي كنند. اكثر بيماران با قرنيه با ضخامت مناسب مي توانند از اين روش بهره ببرند.

بهبود ديد سريع و بازگشت به حالت عادي پس از 2 روز.

 

فمتواسمايل

به طور تقريبي 20 درصد بيماران از اين روش استفاده مي كنند. اكثر بيماران با ضخامت قرنيه مناسب و شماره غير مثبت مي توانند از اين روش بهره ببرند.

بهبود نهايي در كمتر از 2 ماه و بازگشت به زندگي عادي پس از 2 روز

; Top